Op al onze verkopen en diensten zijn volgende verkoopsvoorwaarden van kracht:

 • Zolang de goederen niet worden betaald blijven deze eigendom van Group 3 gcv.
 • Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen onmiddellijk betaalbaar.  
 • In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 Euro.  Tevens zal een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.
 • Alle klachten dienen binnen de vijf dagen na factuurdatum aangetekend te gebeuren.
 • De werkuren voor herstellingen tengevolge van software (foute instellingen, spyware, malware, virussen,...) vallen niet onder enige vorm van garantie.
 • Verkochte goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.
 • Domeinnamen, webhosting, licenties CMS zijn jaarlijks terugkerende kosten.
 • Domeinnamen en webhosting dienen steeds 1 maand voor de vervaldag opgezegd te worden door middel van een aangetekend schrijven, zoniet worden deze opnieuw voor een jaar verlengd.
 • Gebruikslicenties voor CMS-pakketten dienen steeds 1 maand voor de vervaldag opgezegd te worden door middel van een aangetekend schrijven, zoniet wordt de licentie opnieuw voor een jaar verlengd.
 • Alle programmeercode (PHP, Java, CSS,...) blijft eigendom van de auteur, Group 3 gcv, en kan nooit overgedragen worden aan de klant.  Bij het beëindigen van de samenwerking kan de klant tegen betaling een HTML-versie van zijn website bekomen, doch zonder eventueel CMS of beheersysteem.
 • Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht.
 • Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.
Ga naar boven